Sammanfattning

Curly – Media för unga av unga

Curly rf är en politiskt och religiöst obunden förening som erbjuder ungdomar möjlighet att använda olika typer av media för att göra sig hörda. Vi anordnar fritidsaktiviteter för ungdomar över 13 år, såsom en tidningsgrupp och olika video-workshops, men vi producerar även material för mediaträning som till exempel lärare och ungdomsledare kan använda för att öka ungdomars mediekunskaper.

Föreningen publicerar en ungdomstidning, Curly, som kommer ut fyra gånger per år. De ungdomar som tar del i föreningens tidningsgrupp i Helsinki eller i andra stad skriver artiklar och tar foton för tidningen. Det är också möjligt att skicka artiklar till Curly med e-post. Är du intresserad av att skriva för vår tidning, eller vill veta mer om tidningen? Kontakta gärna chefredaktören Pipsa.

De flesta kurserna och gruppaktiviteterna Curly anordnar är gratis. Förutom tidningsgruppen och video-workshops organiserar Curly mediekurser på sommaren. I mediekurserna kan man lära sig grundkunskaper i fotografering, videofilmning och editering. Våra deltagare ges möjlighet att producera videofilmer och annat material om ämnen de själva väljer.

Om du är intresserad av att höra mer om våra fritidsaktiviteter eller vill veta mer om Curly, kontakta gärna Pipsa Sinkko-Westerholm via e-post eller telefon: curlynpipsa(a)gmail.com och 0400-934455.

Kerro kaverille:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn