Kuvareppari

 MIKÄ ON REPPARI ELI KUVAREPORTAASI?

- laaja selostus jostain kiinnostavasta asiasta, tapahtumasta, tapahtumasarjasta tai ilmiöstä. Laajempi kuin henkilöhaastattelu tai uutinen.

- tärkeässä osassa ovat kuvat, joita voi olla monta

- ei tarvitse käsitellä ajankohtaista asiaa

- käyttää taustatietoina useita lähteitä: henkilöhaastattelut, artikkelit, tutkimukset, teokset jne.

- tekstissä kirjoittaja on voimakkaasti läsnä, mukana omia havaintoja ja kokemuksia

-  jutun tehtävänä on välittää elämyksiä, tunteita ja näkemyksiä

- tyyli on vapaa, se voi olla viihteellinen tai reippaasti kantaa ottava

- henkilöhahmot ovat tärkeitä: haastateltavien nimeäminen, identiteetti, luonne, persoonallisuus ja puhetapa voi tulla selkeästi esille

MITEN TEET REPPARIN?

1)    Suunnittele, millaisen jutun haluat tehdä; mitä asioita haluat käsitellä, miten haluat ne esittää? Mikä on jutun tyyli, tunnelma tai sanoma?

2)    Hanki aineistoa. Mieti, ketä voisit haastatella? Mistä saat muuta aineistoa ja tietoa aiheesta? Listaa ylös kaikki mieleen tulevat asiat.

3)    Tee haastattelut ja ota haastateltavista kuvat sekä kuvituskuvat. Mieti, miten kuvat parhaiten ilmentävät aihetta. Ota tilannekuvia, ei poseerauksia. Ota useita kuvia samoista tilanteista, että on varaa valita paras. Pyri ottamaan hyviä kuvia.

4)    Mieti, mitä muuta aineistoa voisit käyttää jutussasi. Lehtien artikkeleita? Blogikirjoituksia? Kirjoja? Muista kertoa aineistojen lähteet vähintään jutun lopussa.

5)    Kirjoita juttu. Muista pohtia aihetta monipuolisesti ja tuoda omia ajatuksia mukaan.

6)    Keksi jutulle otsikko, kirjoita ingressi eli alkuteksti ja keksi kappaleisiin jaetulle tekstille väliotsikot.

7)    Kirjoita kuvatekstit jutun loppuun. Nimeä kuvat selkeästi.

8)    Lue juttu ihan lopuksi vielä läpi tarkasti, korjaa virheet.

9)    Kirjoita perään nimi, ikä, kotipaikkakunta, meiliosoite ja puhelinnumero.

10) Lähetä juttu ja kuvat (max.6 kuvaa) omina liitteinä. Kuvan koko n.1Mt.