Painettu Curly-lehti lopetetaan – OKM puolitti avustuksensa

kansi 4_2015Curly ry:n suurin rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on antanut päätöksensä vuoden 2016 toiminta-avustuksista valtakunnallista nuorisotyötä tekeville järjestöille. Curly ry:lle myönnettiin 33 000€, joka on puolet vuoden 2015 avustuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että avustus ei enää riitä neljän paperisen Curly-lehden painamiseen ja jakeluun ympäri Suomen. Curly-lehti muuttuu verkkolehdeksi, jonka formaatti täsmentyy myöhemmin.

Curly ry jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Avutuksia haetaan toisista kohteista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään ja lisätään entisestään. Jos rahaa loppuvuodesta on, painetaan lehdestä printtinumero syksyllä tai alkutalvesta. Lehteen myydään ilmoitustilaa ja yhteistyökumppanuutta tarjotaan mm. Taksvärkki ry:lle sekä muille toimijoille.

Ensimmäinen, painettu Curly-lehti julkaistiin vuonna 1997 ja  Curly ry perustettiin vuotta myöhemmin. Curly-lehti on ilmestynyt vuosina 1997-2015 yhteentä 69 kertaa, keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Curly ry:n toimintaa on suurimman osan ajasta rahoittanut OKM. Avustuksia on saatu myös mm.viestintä- ja liikenneministeriöltä, RAY:ltä sekä EU:lta eri projekteihin.

Curly-lehden painon on hoitanut mallikkaasti Sanomapaino, joka on osaltaan tukenut mediakasvatusta tarjoamalla paino- ja jakelupalvelut edulliseen hintaan. Sanomapaino on järjestänyt myös nuorille vierailuja ja kiertokäyntejä Sanomapainon Vantaan painotalolle, johon kenellä tahansa ei ole mahdollista päästä. Curly ry kiittää Sanomapainoa kuluneista vuosista ja toivoo yhteistyön jatkumista!

OKM:n avustuspäätös valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille on herättänyt ihmetystä kentän toimijoissa. Keskustelussa on ollut mediakasvatuksen tukemisen väheneminen, sillä toinen merkittävän avustussumman menettäjä oli Mediakasvatuskeskus Metka ry. Mediakasvatuksen tärkeyttä korostanut OKM:n vuosille 2013-2016 tekemä mietintö Hyvän medialukutaidon suuntaviivat vanhenee ensi vuonna.

– Toimijat suhtautuvat pelolla tulevaan. Mediakasvatukselta ei avustuksia ja toimintamahdollisuuksia tulisi vähentää missään nimessä nyt, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä. Uudessa opsissa mediakasvatus on osa jokaista oppiainetta. Käytännössä kuitenkin niin opettajien kuin oppilaidenkin mediataidoissa sekä laitteiden käytön että sisältöjen hallinnan osalta on edelleen vakavia puutteita, toteaa Curly ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Sinkko-Westerholm.

Kerro kaverille:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn